கிராம ஊராட்சி வார்டு உறுப்பினர் ->ஈரோடு -> பெருந்துறை -> துடுப்பதி
வார்டு பெயர் தேர்ந்தெடுக்கப்பட்ட வேட்பாளர் பெயர் வேட்பாளர் பட்டியல்
வார்டு 11 திரு வெ அருண் சந்திர சேகரன் வெற்றி