கிராம ஊராட்சி வார்டு உறுப்பினர் ->கரூர் -> க.பரமத்தி -> புன்னம்
வார்டு பெயர் தேர்ந்தெடுக்கப்பட்ட வேட்பாளர் பெயர் வேட்பாளர் பட்டியல்
வார்டு 4 திரு லி ஜோதிராஜ் வெற்றி