கிராம ஊராட்சி வார்டு உறுப்பினர் ->கரூர் -> கிருஷ்ணராயபுரம் -> பிள்ளபாளையம்
வார்டு பெயர் தேர்ந்தெடுக்கப்பட்ட வேட்பாளர் பெயர் வேட்பாளர் பட்டியல்
வார்டு 8 திரு த சக்திவேல் வெற்றி