கிராம ஊராட்சி வார்டு உறுப்பினர் ->கரூர் -> கடவூர் -> வடவம்பாடி
வார்டு பெயர் தேர்ந்தெடுக்கப்பட்ட வேட்பாளர் பெயர் வேட்பாளர் பட்டியல்
வார்டு 8 திருமதி பெ மீனாட்சி போட்டி இன்றி தேர்வு