கிராம ஊராட்சி வார்டு உறுப்பினர் ->கரூர் -> கடவூர் -> காளையபட்டி
வார்டு பெயர் தேர்ந்தெடுக்கப்பட்ட வேட்பாளர் பெயர் வேட்பாளர் பட்டியல்
வார்டு 1 திருமதி க மஞ்சுளா வெற்றி
வார்டு 2 திருமதி க நதியா போட்டி இன்றி தேர்வு
வார்டு 5 திருமதி க சுதா வெற்றி
வார்டு 6 திரு பெ உமாசங்கர் வெற்றி