கிராம ஊராட்சி வார்டு உறுப்பினர் ->ராணிப்பேட்டை -> வாலாஜாபேட்டை -> மருதம்பாக்கம்
வார்டு பெயர் தேர்ந்தெடுக்கப்பட்ட வேட்பாளர் பெயர் வேட்பாளர் பட்டியல்
வார்டு 1 திருமதி வெ சாந்தி வெற்றி
வார்டு 2 திருமதி உ சகுந்தலா வெற்றி
வார்டு 3 திருமதி கா ஞானம்மாள் வெற்றி
வார்டு 4 திருமதி சீ நளினி போட்டி இன்றி தேர்வு
வார்டு 5 திரு சே பஞ்சாட்சரம் வெற்றி
வார்டு 6 திருமதி சு ஜோதி வெற்றி