கிராம ஊராட்சி வார்டு உறுப்பினர் ->ராணிப்பேட்டை -> வாலாஜாபேட்டை -> முகுந்தராயபுரம்
வார்டு பெயர் தேர்ந்தெடுக்கப்பட்ட வேட்பாளர் பெயர் வேட்பாளர் பட்டியல்
வார்டு 1 திரு மு தினேஷ்குமார் வெற்றி
வார்டு 2 திரு சு பாண்டியன் வெற்றி
வார்டு 3 திருமதி வி காமாட்சி வெற்றி
வார்டு 4 திரு மு ரேனு வெற்றி
வார்டு 5 திருமதி த சிவகாமி வெற்றி
வார்டு 6 திருமதி பா ரேவதி வெற்றி
வார்டு 7 திருமதி சி சசி வெற்றி
வார்டு 8 திருமதி ரா ஜோதி வெற்றி
வார்டு 9 திரு ஆ சுரேஷ் வெற்றி