கிராம ஊராட்சி வார்டு உறுப்பினர் ->ராணிப்பேட்டை -> வாலாஜாபேட்டை -> செங்காடு
வார்டு பெயர் தேர்ந்தெடுக்கப்பட்ட வேட்பாளர் பெயர் வேட்பாளர் பட்டியல்
வார்டு 1 திரு ஆ கார்த்திக் வெற்றி
வார்டு 2 திரு ர ஜெயவேல் வெற்றி
வார்டு 3 திருமதி யோ விமல் வெற்றி
வார்டு 4 திருமதி வி ஸ்வாதி வெற்றி
வார்டு 5 திருமதி சு சாந்தி வெற்றி
வார்டு 6 திரு சி கார்த்திகேயன் வெற்றி