கிராம ஊராட்சி வார்டு உறுப்பினர் ->ராணிப்பேட்டை -> வாலாஜாபேட்டை -> திருப்பாற்கடல்
வார்டு பெயர் தேர்ந்தெடுக்கப்பட்ட வேட்பாளர் பெயர் வேட்பாளர் பட்டியல்
வார்டு 1 திரு ம கேசவன் வெற்றி
வார்டு 2 திருமதி ரா யுவராணி வெற்றி
வார்டு 3 திருமதி ஜ ரேனுகாம்பாள் வெற்றி
வார்டு 4 திருமதி ந லலிதா வெற்றி
வார்டு 5 திருமதி எஸ் கோகிலா போட்டி இன்றி தேர்வு
வார்டு 6 திரு கோ மன்னார் வெற்றி