கிராம ஊராட்சி வார்டு உறுப்பினர் ->ராணிப்பேட்டை -> வாலாஜாபேட்டை -> ஏகாம்பரநல்லூர்
வார்டு பெயர் தேர்ந்தெடுக்கப்பட்ட வேட்பாளர் பெயர் வேட்பாளர் பட்டியல்
வார்டு 1 திரு வெ சேட்டு வெற்றி
வார்டு 2 திருமதி எஸ் செல்வி போட்டி இன்றி தேர்வு
வார்டு 3 திருமதி ஜே கோபி வெற்றி
வார்டு 4 திருமதி ஜெ ஜேக்குலின் வெற்றி
வார்டு 5 திரு சு ராமசாமி போட்டி இன்றி தேர்வு
வார்டு 6 திரு கி அருணகிரி வெற்றி