கிராம ஊராட்சி வார்டு உறுப்பினர் ->திருவண்ணாமலை -> ஜவ்வாது மலை -> கோவிலூர்
வார்டு பெயர் தேர்ந்தெடுக்கப்பட்ட வேட்பாளர் பெயர் வேட்பாளர் பட்டியல்
வார்டு 11 திரு கோ குமரேசன் வெற்றி