கிராம ஊராட்சி வார்டு உறுப்பினர் - தூத்துக்குடி -> கயத்தார்
கிராம ஊராட்சி பெயர் மொத்த பதவியிடங்கள் அறிவித்த பதவியிடங்கள் வேட்பு மனு தாக்கல் இன்மை
K.சிவஞானபுரம் 6 6 0
K.சுப்ரமணியபுரம் 6 6 0
K.வெங்கடேஸ்வரபுரம் 6 6 0
அகிலாண்டபுரம் 9 9 0
அச்சங்குளம் 6 6 0
அய்யனாரூத்து 9 9 0
ஆசூர் 6 6 0
உசிலங்குளம் 6 6 0
கட்டாலன்குளம் 9 9 0
கரடிகுளம் 9 9 0
கன்னகட்டை 6 6 0
காப்புலிங்கம்பட்டி 6 6 0
காமநாயக்கன்பட்டி 9 9 0
காலாங்கரைபட்டி 6 6 0
காளாம்பட்டி 6 6 0
குப்பனாபுரம் 6 6 0
குமரெட்டியாபுரம் 6 6 0
குருமலை 9 9 0
குருவிநத்தம் 6 6 0
கேசிதம்பராபுரம் 6 6 0
கே.துரைசாமிபுரம் 6 6 0
கொப்பம்பட்டி 6 6 0
சவலாப்பேரி 6 6 0
சன்னதுபுதுக்குடி 6 6 0
சிதம்பரம்பட்டி 6 6 0
செட்டிகுறிச்சி 9 9 0
சோழபுரம் 6 6 0
திருமங்கலக்குறிச்சி 9 9 0
திருமலாபுரம் 6 6 0
தீத்தாம்பட்டி 6 6 0
தெற்கு இலந்தைகுலம் 9 9 0
தெற்கு கழுகுமலை 6 6 0
தெற்குமயிலோடை 9 9 0
தெற்குவண்டானம் 6 6 0
தொட்டம்பட்டி 6 6 0
பணிக்கர்குளம் 6 6 0
பன்னீர்குளம் 6 6 0
புங்கவர்நத்தம் 6 6 0
போடுபட்டி 6 6 0
முடுக்கலான்குளம் 6 6 0
ராஜாபுதுகுடி 6 6 0
வடக்குஇலந்தைகுளம் 9 9 0
வடக்கு வண்டானம் 6 6 0
வானரமுட்டி 9 9 0
வெள்ளாளங்கோட்டை 6 6 0