மாவட்டத்தின் பெயர் :: நீலகிரி ஊராட்சி ஒன்றியத்தின் பெயர் :: உதகமண்டலம்
பதவியின் பெயர்:: கிராம ஊராட்சி வார்டு உறுப்பினர்
வரிசை எண் கிராம ஊராட்சியின் பெயர் மொத்த வேட்பு மனுக்களின் எண்ணிக்கை
1 தொட்டபெட்டா 39
2 எப்பநாடு 23
3 உல்லத்தி 22
4 கடநாடு 23
5 கக்குச்சி 38
6 கூக்கல் 27
7 மேல் குந்தா 22
8 நஞ்சநாடு 46
9 தும்மனட்டி 23
10 தூனேரி 28
11 பாலகொலா 46
12 முள்ளிகூர் 27
13 இத்தலார் 25
மொத்தம் 389