ஊராட்சி ஒன்றிய வார்டு உறுப்பினர் - தஞ்சாவூர்
ஊராட்சி ஒன்றியத்தின் பெயர் மொத்த பதவியி
டங்கள்
அறிவித்த பதவியி
டங்கள்
போட்டி இன்றி தேர்வு போட்டி தேர்வு வேட்பு மனு தாக்கல் இன்மை / தேர்தல் நிறுத்தி வைப்பு அ.இ.அ.தி.மு.க அ.இ.தி.கா பி.எஸ்.பி பி.ஜே.பி சி.பி.ஐ சி.பி.ஐ(எம்) தே.மு.தி.க தி.மு.க இ.தே.கா என்.சி.பி தே.ம.க மற்றவை
ஒரத்தநாடு 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0
கும்பகோணம் 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0