ஊராட்சி ஒன்றிய வார்டு உறுப்பினர் - கோயம்புத்தூர்
ஊராட்சி ஒன்றியத்தின் பெயர் மொத்த பதவியி
டங்கள்
அறிவித்த பதவியி
டங்கள்
வேட்பு மனு தாக்கல் இன்மை அ.இ.அ.தி.மு.க அ.இ.தி.கா பி.எஸ்.பி பி.ஜே.பி சி.பி.ஐ சி.பி.ஐ(எம்) தே.மு.தி.க தி.மு.க இ.தே.கா என்.சி.பி தே.ம.க மற்றவை
அன்னூர் 15 15 0 5 0 0 1 0 0 1 5 1 0 0 2
ஆனைமலை 13 13 0 5 0 0 1 0 0 0 4 1 0 0 2
காரமடை 21 21 0 16 0 0 1 0 0 1 3 0 0 0 0
கிணத்துக்கடவு 17 17 0 9 0 0 0 0 0 1 5 0 0 0 2
சர்க்கார்சாமக்குளம் 5 5 0 3 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0
சுல்தான்பேட்டை 13 13 0 5 0 0 0 0 0 1 4 2 0 0 1
சூலூர் 14 14 0 7 0 0 0 0 0 0 5 0 0 0 2
தொண்டாமுத்தூர் 9 9 0 6 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0
பெரியநாயக்கன்பாளையம் 12 12 0 8 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 1
பொள்ளாச்சி தெற்கு 13 13 0 5 0 0 0 0 0 0 8 0 0 0 0
பொள்ளாச்சி வடக்கு 17 17 0 11 0 0 0 0 0 0 6 0 0 0 0
மதுக்கரை 6 6 0 3 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0