ஊராட்சி ஒன்றிய வார்டு உறுப்பினர் - பெரம்பலூர்
ஊராட்சி ஒன்றியத்தின் பெயர் மொத்த பதவியி
டங்கள்
அறிவித்த பதவியி
டங்கள்
வேட்பு மனு தாக்கல் இன்மை அ.இ.அ.தி.மு.க அ.இ.தி.கா பி.எஸ்.பி பி.ஜே.பி சி.பி.ஐ சி.பி.ஐ(எம்) தே.மு.தி.க தி.மு.க இ.தே.கா என்.சி.பி தே.ம.க மற்றவை
ஆலத்தூர் 18 18 0 8 0 0 0 0 0 1 9 0 0 0 0
பெரம்பலூர் 14 14 0 3 0 0 0 0 0 1 9 0 0 0 1
வேப்பந்தட்டை 21 21 0 4 0 0 0 0 0 0 10 0 0 0 7
வேப்பூர் 23 23 0 6 0 0 0 0 0 0 10 0 0 0 7