முடிவுகள் - ஊராட்சி ஒன்றிய வார்டு உறுப்பினர் - திருச்சிராப்பள்ளி
S.No கட்சியின் பெயர் மாவட்ட ஊராட்சி வார்டு உறுப்பினர் ஊராட்சி ஒன்றிய வார்டு உறுப்பினர்
1 Marumalarchi Dravida Munnetra Kazhagam 0 2
2 Independent 0 24
3 Tamil Maanila Congress (Moopanar) 0 1