கிராம ஊராட்சி வார்டு உறுப்பினர் - திருவண்ணாமலை
ஊராட்சி ஒன்றியம் பெயர் மொத்த பதவியிடங்கள் அறிவித்த பதவியிடங்கள் வேட்பு மனு தாக்கல் இன்மை
திருவண்ணாமலை 489 489 3
கீழ்பென்னாத்தூர் 324 324 0
துரிஞ்சாபுரம் 354 354 1
போளுர் 321 321 0
களசபாக்கம் 339 339 0
சேத்துப்பட்டு 339 339 0
செங்கம் 363 363 0
புதுப்பாளையம் 261 261 0
தண்டராம்பட்டு 399 399 0
ஜவ்வாது மலை 96 96 0
செய்யார் 351 351 0
அனக்காவூர் 348 348 0
வெம்பாக்கம் 459 459 0
வந்தவாசி 423 422 0
தெள்ளார் 393 393 2
பெரணமல்லூர் 363 363 0
ஆரணி 297 297 0
ஆரணி (மேற்கு) 288 288 1