கிராம ஊராட்சி வார்டு உறுப்பினர் - கரூர் -> கடவூர்
கிராம ஊராட்சி பெயர் மொத்த பதவியிடங்கள் அறிவித்த பதவியிடங்கள் போட்டி இன்றி தேர்வு போட்டி தேர்வு வேட்பு மனு தாக்கல் இன்மை / தேர்தல் நிறுத்தி வைப்பு
காளையபட்டி 4 4 1 3 0
வடவம்பாடி 1 1 1 0 0