ஊராட்சி ஒன்றிய வார்டு உறுப்பினர் - நீலகிரி
ஊராட்சி ஒன்றியத்தின் பெயர் மொத்த பதவியி
டங்கள்
அறிவித்த பதவியி
டங்கள்
வேட்பு மனு தாக்கல் இன்மை அ.இ.அ.தி.மு.க அ.இ.தி.கா பி.எஸ்.பி பி.ஜே.பி சி.பி.ஐ சி.பி.ஐ(எம்) தே.மு.தி.க தி.மு.க இ.தே.கா என்.சி.பி தே.ம.க மற்றவை
உதகமண்டலம் 22 22 0 6 0 0 2 0 0 0 10 0 0 0 4
குன்னூர் 8 8 0 0 0 0 0 0 0 0 7 0 0 0 1
கூடலூர் 15 15 0 0 0 0 2 0 2 0 7 2 0 0 2
கோத்தகிரி 14 14 0 6 0 0 0 0 0 0 6 2 0 0 0