முன்னாள் தமிழ் நாடு மாநில தேர்தல் ஆணையர்கள்
திரு. கே.மலைச்சாமி, இ.ஆ.ப., (ஓ)
15.07.1994 - 14.07.1998
திரு. எஸ்.சிவசுப்பிரமணியம், இ.ஆ.ப., (ஓ)
15.07.1998 - 10.02.2000
திரு. பி.எஸ்.பாண்டியன், இ.ஆ.ப., (ஓ)
14.02.2000 - 14.02.2002
முனைவர். வை.பழனிச்சாமி, இ.ஆ.ப., (ஓ)
15.02.2002 - 16.05.2006
திரு. தா.சந்திரசேகரன், இ.ஆ.ப., (ஓ)
25.05.2006 - 21.05.2010
திரு. சையது முனீர் ஹோதா, இ.ஆ.ப., (ஓ)
02.06.2010 - 24.05.2011
முனைவர். சோ.அய்யர், இ.ஆ.ப., (ஓ)
30.05.2011 - 09.03.2015
திரு. பெ.சீத்தாராமன், இ.ஆ.ப., (ஓ)
23.03.2015 - 22.03.2017
திரு. மு.மாலிக் பெரோஸ் கான், இ.ஆ.ப., (ஓ)
08.04.2017 - 07.03.2019
 
முனைவர். இரா. பழனிசாமி, இ.ஆ.ப., (ஓ)
10.04.2019 - 09.04.2021
முனைவர். வெ. பழனிகுமார், இ.ஆ.ப., (ஓ)
31.05.2021 - 09.03.2024