இடஒதுக்கீடு

நகர்ப்புற உள்ளாட்சி அமைப்புகள் - இடஒதுக்கீடு

பதவியின் பெயர் இணையதளத்தின் முகவரி
சென்னை மாநகராட்சி மேயர் https://www.tnurbantree.tn.gov.in
சென்னை மாநகராட்சி வார்டு உறுப்பினர் https://chennaicorporation.gov.in/gcc
மாநகராட்சி மேயர்
(சென்னை மாநகராட்சி நீங்கலாக)
https://www.tnurbantree.tn.gov.in
மாநகராட்சி வார்டு உறுப்பினர்
(சென்னை மாநகராட்சி நீங்கலாக)
https://www.tnurbantree.tn.gov.in
நகராட்சி தலைவர் https://www.tnurbantree.tn.gov.in
நகராட்சி வார்டு உறுப்பினர் https://www.tnurbantree.tn.gov.in
பேரூராட்சி தலைவர் https://www.tn.gov.in/dtp
பேரூராட்சி வார்டு உறுப்பினர் https://www.tn.gov.in/dtp

 

*****