ஊராட்சி ஒன்றிய வார்டு உறுப்பினர் - அரியலூர்
ஊராட்சி ஒன்றியத்தின் பெயர் மொத்த பதவியி
டங்கள்
அறிவித்த பதவியி
டங்கள்
வேட்பு மனு தாக்கல் இன்மை அ.இ.அ.தி.மு.க அ.இ.தி.கா பி.எஸ்.பி பி.ஜே.பி சி.பி.ஐ சி.பி.ஐ(எம்) தே.மு.தி.க தி.மு.க இ.தே.கா என்.சி.பி தே.ம.க மற்றவை
அரியலூர் 17 17 0 9 0 0 0 0 0 1 5 0 0 0 2
ஆண்டிமடம் 19 19 0 5 0 0 0 0 0 0 7 0 0 0 7
செந்துறை 19 19 0 4 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 11
த.பலூர் 18 18 0 8 0 0 0 0 0 1 6 1 0 0 2
திருமானூர் 21 21 0 6 0 0 0 0 0 1 11 0 0 0 3
ஜெயங்கொண்டம் 19 19 0 3 0 0 0 0 0 1 8 1 0 0 6