ஊராட்சி ஒன்றிய வார்டு உறுப்பினர் - திருப்பத்தூர்
ஊராட்சி ஒன்றியத்தின் பெயர் மொத்த பதவியி
டங்கள்
அறிவித்த பதவியி
டங்கள்
போட்டி இன்றி தேர்வு போட்டி தேர்வு வேட்பு மனு தாக்கல் இன்மை / தேர்தல் நிறுத்தி வைப்பு அ.இ.அ.தி.மு.க அ.இ.தி.கா பி.எஸ்.பி பி.ஜே.பி சி.பி.ஐ சி.பி.ஐ(எம்) தே.மு.தி.க தி.மு.க இ.தே.கா என்.சி.பி தே.ம.க மற்றவை
ஆலங்காயம் 18 18 0 18 0 4 0 0 0 0 0 0 11 0 0 0 3
கந்திலி 22 22 0 22 0 8 0 0 1 0 0 0 10 0 0 0 3
திருப்பத்தூர் 21 21 0 21 0 5 0 0 0 0 0 0 15 0 0 0 1
நாட்ராம்பள்ளி 15 15 0 15 0 5 0 0 0 0 0 1 7 0 0 0 2
மாதனூர் 24 24 0 23 1 5 0 0 0 0 0 0 17 0 0 0 1
ஜோலார்பேட்டை 25 25 0 25 0 6 0 0 0 0 0 0 18 0 0 0 1