ஊரக மற்றும் நகர்ப்புற உள்ளாட்சி தேர்தல் முடிவுகள் - 2011
தேர்ந்தெடுக்கப்பட்டவர்கள் சுருக்கம்
கட்சிவாரிவாரியாக
பெண்கள்
பழங்குடியினர் (பெண்கள்)
ஆதி திராவிடர் (பெண்கள்)
பழங்குடியினர்
ஆதி திராவிடர்
பிரிவுவாரியாக
அனைத்துபிரிவினர் (ஆண்கள் / பெண்கள்)
வரைபடங்கள்
மாநகராட்சி மேயர் தேர்தல்
மாநகராட்சி வார்டு உறுப்பினர் தேர்தல்
நகராட்சித் தலைவர் தேர்தல்
நகராட்சி வார்டு உறுப்பினர் தேர்தல்
பேரூராட்சித் தலைவர் தேர்தல்
பேரூராட்சி வார்டு உறுப்பினர் தேர்தல்
மாவட்ட ஊராட்சி வார்டு உறுப்பினர் தேர்தல்
ஊராட்சி ஒன்றிய வார்டு உறுப்பினர் தேர்தல்
போட்டி தேர்வு மூலம் தேர்ந்தெடுக்கப்பட்ட உறுப்பினர்கள் (மாவட்டம் மற்றும் பதவி வாரியாக)