ஊராட்சி ஒன்றிய வார்டு உறுப்பினர் - திருவாரூர்
ஊராட்சி ஒன்றியத்தின் பெயர் மொத்த பதவியி
டங்கள்
அறிவித்த பதவியி
டங்கள்
வேட்பு மனு தாக்கல் இன்மை அ.இ.அ.தி.மு.க அ.இ.தி.கா பி.எஸ்.பி பி.ஜே.பி சி.பி.ஐ சி.பி.ஐ(எம்) தே.மு.தி.க தி.மு.க இ.தே.கா என்.சி.பி தே.ம.க மற்றவை
குடவாசல் 17 17 0 7 0 0 0 0 0 1 6 0 0 0 3
கொரடாச்சேரி 18 18 0 5 0 0 0 1 0 0 11 0 0 0 1
கோட்டூர் 20 20 0 5 0 0 1 8 1 0 4 0 0 0 1
திருத்துறைப்பூண்டி 16 16 0 1 0 0 0 7 1 0 4 0 0 0 3
திருவாரூர் 14 14 0 3 0 0 0 0 1 0 10 0 0 0 0
நன்னிலம் 18 18 0 11 0 0 0 0 0 0 6 0 0 0 1
நீடாமங்கலம் 21 21 0 5 0 0 0 2 0 0 13 0 0 0 1
மன்னார்குடி 22 22 0 10 0 0 1 2 0 0 8 0 0 0 1
முத்துப்பேட்டை 15 15 0 4 0 0 1 1 0 0 4 0 0 0 5
வலங்கைமான் 15 15 0 7 0 0 0 0 0 1 6 0 0 0 1