ஊராட்சி ஒன்றிய வார்டு உறுப்பினர் - நாகப்பட்டினம்
ஊராட்சி ஒன்றியத்தின் பெயர் மொத்த பதவியி
டங்கள்
அறிவித்த பதவியி
டங்கள்
வேட்பு மனு தாக்கல் இன்மை அ.இ.அ.தி.மு.க அ.இ.தி.கா பி.எஸ்.பி பி.ஜே.பி சி.பி.ஐ சி.பி.ஐ(எம்) தே.மு.தி.க தி.மு.க இ.தே.கா என்.சி.பி தே.ம.க மற்றவை
கீவளுர் 12 12 0 3 0 0 0 0 0 0 9 0 0 0 0
கீழையூர் 12 12 0 3 0 0 0 1 0 0 5 0 0 0 3
குத்தாலம் 23 23 0 6 0 0 0 0 0 0 14 0 0 0 3
கொள்ளிடம் 23 23 0 6 0 0 0 0 0 0 12 1 0 0 4
சீர்காழி 21 21 0 7 0 0 0 0 0 0 9 0 0 0 5
செம்பனார் கோயில் 30 30 0 8 0 0 0 0 0 1 18 0 0 0 3
தலைஞாயிறு 11 11 0 3 0 0 0 1 1 0 5 0 0 0 1
திருமருகல் 16 16 0 9 0 0 0 1 0 0 6 0 0 0 0
நாகப்பட்டினம் 14 14 0 6 0 0 0 0 0 0 8 0 0 0 0
மயிலாடுதுறை 27 27 0 5 0 0 0 0 0 0 17 1 0 0 4
வேதாரண்யம் 25 25 0 12 0 0 4 0 0 0 4 0 0 0 5