கிராம ஊராட்சி தலைவர்- திருவண்ணாமலை
ஊராட்சி ஒன்றியம் மொத்த பதவியிடங்கள் அறிவித்த பதவியிடங்கள் போட்டி இன்றி தேர்வு போட்டி தேர்வு வேட்பு மனு தாக்கல் இன்மை / தேர்தல் நிறுத்தி வைப்பு
அனக்காவூர் 1 1 0 1 0
ஆரணி 1 1 0 1 0
களசபாக்கம் 1 1 1 0 0
கீழ்பென்னாத்தூர் 2 2 0 2 0
செங்கம் 1 1 0 1 0
துரிஞ்சாபுரம் 3 3 3 0 0
போளுர் 1 1 0 1 0
வெம்பாக்கம் 1 1 1 0 0