ஊராட்சி ஒன்றிய வார்டு உறுப்பினர் - கன்னியாகுமரி
ஊராட்சி ஒன்றியத்தின் பெயர் மொத்த பதவியி
டங்கள்
அறிவித்த பதவியி
டங்கள்
வேட்பு மனு தாக்கல் இன்மை அ.இ.அ.தி.மு.க அ.இ.தி.கா பி.எஸ்.பி பி.ஜே.பி சி.பி.ஐ சி.பி.ஐ(எம்) தே.மு.தி.க தி.மு.க இ.தே.கா என்.சி.பி தே.ம.க மற்றவை
அகஸ்தீஸ்வரம் 7 7 0 2 0 0 1 0 0 0 3 1 0 0 0
இராஜாக்கமங்கலம் 15 15 0 4 0 0 6 0 0 0 3 0 0 0 2
கிள்ளியூர் 10 10 0 1 0 0 1 0 0 0 0 6 0 0 2
குருந்தன்கோடு 11 11 0 1 0 0 5 0 0 0 1 2 0 0 2
தக்கலை 10 10 0 0 0 0 5 0 0 0 1 4 0 0 0
திருவட்டாறு 12 12 0 3 0 0 1 0 1 0 5 2 0 0 0
தோவாளை 10 10 0 5 0 0 1 0 0 0 3 0 0 0 1
முன்சிறை 23 23 0 0 0 0 10 0 2 0 4 5 0 0 2
மேல்புறம் 13 13 0 0 0 0 2 1 3 0 1 5 0 0 1