ஊராட்சி ஒன்றிய வார்டு உறுப்பினர் - கிருஷ்ணகிரி
ஊராட்சி ஒன்றியத்தின் பெயர் மொத்த பதவியி
டங்கள்
அறிவித்த பதவியி
டங்கள்
வேட்பு மனு தாக்கல் இன்மை அ.இ.அ.தி.மு.க அ.இ.தி.கா பி.எஸ்.பி பி.ஜே.பி சி.பி.ஐ சி.பி.ஐ(எம்) தே.மு.தி.க தி.மு.க இ.தே.கா என்.சி.பி தே.ம.க மற்றவை
ஊத்தங்கரை 22 22 0 6 0 0 0 0 1 0 8 0 0 0 7
ஓசூர் 16 16 0 8 0 0 0 0 0 1 6 0 0 0 1
காவேரிப்பட்டினம் 27 27 0 8 0 0 0 0 0 1 12 0 0 0 6
கிருஷ்ணகிரி 20 20 0 8 0 0 0 1 0 1 7 0 0 0 3
கெலமங்கலம் 19 19 0 3 0 0 0 11 0 1 2 0 0 0 2
சூளகிரி 25 25 0 11 0 0 0 0 0 2 5 0 0 0 7
தளி 30 30 0 1 0 0 0 10 0 0 16 0 0 0 3
பர்கூர் 30 30 0 9 0 0 0 0 0 1 15 0 0 0 5
மத்தூர் 17 17 0 1 0 0 0 0 0 1 10 1 0 0 4
வேப்பனப்பள்ளி 15 15 0 4 0 0 0 0 0 1 7 0 0 0 3