ஊராட்சி ஒன்றிய வார்டு உறுப்பினர் - தர்மபுரி
ஊராட்சி ஒன்றியத்தின் பெயர் மொத்த பதவியி
டங்கள்
அறிவித்த பதவியி
டங்கள்
வேட்பு மனு தாக்கல் இன்மை அ.இ.அ.தி.மு.க அ.இ.தி.கா பி.எஸ்.பி பி.ஜே.பி சி.பி.ஐ சி.பி.ஐ(எம்) தே.மு.தி.க தி.மு.க இ.தே.கா என்.சி.பி தே.ம.க மற்றவை
அரூர் 23 23 0 11 0 0 0 0 0 2 5 0 0 0 5
ஏரியூர் 12 12 0 4 0 0 0 0 1 0 2 0 0 0 5
கடத்தூர் 13 13 0 3 0 0 0 0 0 1 3 0 0 0 6
காரிமங்கலம் 21 21 0 12 0 0 0 0 1 1 6 0 0 0 1
தர்மபுரி 24 24 0 10 0 0 0 0 0 1 4 0 0 0 9
நல்லம்பள்ளி 29 29 0 6 0 0 0 0 0 1 5 0 0 0 17
பாப்பிரெட்டிப்பட்டி 14 14 0 1 0 0 0 0 0 0 7 0 0 0 6
பாலக்கோடு 23 23 0 10 0 0 0 0 0 1 9 0 0 0 3
பென்னகரம் 19 19 0 7 0 0 0 0 2 0 5 0 0 0 5
மொரப்பூர் 10 10 0 1 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 5