ஊராட்சி ஒன்றிய வார்டு உறுப்பினர் - சிவகங்கை
ஊராட்சி ஒன்றியத்தின் பெயர் மொத்த பதவியி
டங்கள்
அறிவித்த பதவியி
டங்கள்
வேட்பு மனு தாக்கல் இன்மை அ.இ.அ.தி.மு.க அ.இ.தி.கா பி.எஸ்.பி பி.ஜே.பி சி.பி.ஐ சி.பி.ஐ(எம்) தே.மு.தி.க தி.மு.க இ.தே.கா என்.சி.பி தே.ம.க மற்றவை
இளையாங்குடி 16 16 0 8 0 0 0 0 0 0 7 0 0 0 1
எஸ் புதூர் 7 7 0 4 0 0 0 0 0 0 2 1 0 0 0
கண்ணங்குடி 6 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 4
கல்லல் 16 16 0 7 0 0 0 0 0 0 7 2 0 0 0
காளையார்கோவில் 19 19 0 8 0 0 1 0 0 0 7 1 0 0 2
சக்கோட்டை 11 11 0 5 0 0 0 0 0 0 3 3 0 0 0
சிங்கம்புனரி 10 10 0 4 0 0 0 0 0 1 3 1 0 0 1
சிவகங்கை 18 18 0 7 0 0 1 0 0 1 6 1 0 0 2
திருப்பத்தூர் 13 13 0 2 0 0 0 0 0 0 9 1 0 0 1
திருப்புவனம் 17 17 0 3 0 0 0 0 0 0 6 2 0 0 6
தேவகோட்டை 14 14 0 7 0 0 0 0 0 1 5 0 0 0 1
மானாமதுரை 14 14 0 5 0 0 0 1 0 0 7 0 0 0 1