ஊராட்சி ஒன்றிய வார்டு உறுப்பினர் - திருச்சிராப்பள்ளி
ஊராட்சி ஒன்றியத்தின் பெயர் மொத்த பதவியி
டங்கள்
அறிவித்த பதவியி
டங்கள்
வேட்பு மனு தாக்கல் இன்மை அ.இ.அ.தி.மு.க அ.இ.தி.கா பி.எஸ்.பி பி.ஜே.பி சி.பி.ஐ சி.பி.ஐ(எம்) தே.மு.தி.க தி.மு.க இ.தே.கா என்.சி.பி தே.ம.க மற்றவை
அந்தநல்லூர் 15 15 0 0 0 0 0 1 0 0 12 1 0 0 1
உப்பிலியாபுரம் 15 15 0 2 0 0 0 0 0 0 8 0 0 0 5
தாத்தையங்கார்பேட்டை 14 14 0 3 0 0 0 0 0 1 10 0 0 0 0
திருவரம்பூர் 16 16 0 3 0 0 0 1 0 1 8 0 0 0 3
துறையூர் 19 19 0 5 0 0 0 0 0 2 9 0 0 0 3
தொட்டியம் 19 19 0 5 0 0 0 0 0 1 10 1 0 0 2
புல்லம்பாடி 15 15 0 4 0 0 0 0 0 0 11 0 0 0 0
மணச்சநல்லூர் 23 23 0 3 0 0 1 0 0 1 15 0 0 0 3
மணப்பாறை 17 17 0 3 0 0 0 0 0 0 12 0 0 0 2
மணிகண்டம் 14 14 0 2 0 0 0 0 0 0 9 1 0 0 2
மருங்காபுரி 19 19 0 6 0 0 0 0 0 2 11 0 0 0 0
முசிறி 18 18 0 5 0 0 0 0 0 0 12 0 0 0 1
லால்குடி 21 21 0 7 0 0 0 0 0 1 10 0 0 0 3
வையம்பட்டி 16 16 0 3 0 0 0 0 0 1 9 1 0 0 2