ஊராட்சி ஒன்றிய வார்டு உறுப்பினர் - விழுப்புரம்
ஊராட்சி ஒன்றியத்தின் பெயர் மொத்த பதவியி
டங்கள்
அறிவித்த பதவியி
டங்கள்
போட்டி இன்றி தேர்வு போட்டி தேர்வு வேட்பு மனு தாக்கல் இன்மை / தேர்தல் நிறுத்தி வைப்பு அ.இ.அ.தி.மு.க அ.இ.தி.கா பி.எஸ்.பி பி.ஜே.பி சி.பி.ஐ சி.பி.ஐ(எம்) தே.மு.தி.க தி.மு.க இ.தே.கா என்.சி.பி தே.ம.க மற்றவை
ஒலக்கூர் 16 16 0 16 0 3 0 0 0 0 0 0 7 0 0 0 6
கண்டமங்கலம் 25 25 0 25 0 5 0 0 0 0 0 0 18 1 0 0 1
கானை 23 23 0 23 0 1 0 0 0 0 0 0 17 1 0 0 4
கோளியனூர் 20 20 0 20 0 3 0 0 0 0 0 0 13 1 0 0 3
செஞ்சி 24 24 0 24 0 4 0 0 0 0 0 0 16 0 0 0 4
திருவெண்ணெய்நல்லூர் 22 22 0 22 0 1 0 0 0 1 0 0 17 0 0 0 3
மயிலம் 21 21 0 21 0 1 0 0 0 0 0 0 16 0 0 0 4
மரக்காணம் 26 26 0 26 0 3 0 0 0 0 0 0 17 0 0 0 6
முகையூர் 23 23 0 23 0 6 0 0 0 0 0 0 16 0 0 0 1
மேல்மலையனூர் 24 24 0 24 0 3 0 0 0 0 0 0 19 0 0 0 2
வல்லம் 21 21 0 21 0 2 0 0 0 0 0 0 15 0 0 0 4
வானூர் 27 27 0 27 0 11 0 0 0 0 0 0 10 0 0 0 6
விக்கிரவாண்டி 21 21 0 21 0 3 0 0 0 0 0 0 16 0 0 0 2