ஊராட்சி ஒன்றிய வார்டு உறுப்பினர் - திருவள்ளுர்
ஊராட்சி ஒன்றியத்தின் பெயர் மொத்த பதவியி
டங்கள்
அறிவித்த பதவியி
டங்கள்
வேட்பு மனு தாக்கல் இன்மை அ.இ.அ.தி.மு.க அ.இ.தி.கா பி.எஸ்.பி பி.ஜே.பி சி.பி.ஐ சி.பி.ஐ(எம்) தே.மு.தி.க தி.மு.க இ.தே.கா என்.சி.பி தே.ம.க மற்றவை
ஆர் கே பேட்டை 16 16 0 7 0 0 0 0 0 0 6 2 0 0 1
எல்லாபுரம் 20 20 0 9 0 0 0 0 1 0 5 1 0 0 4
கடம்பத்தூர் 19 19 0 7 0 0 0 0 0 1 4 0 0 0 7
கும்மிடிப்பூண்டி 26 26 0 5 0 0 0 0 1 0 9 1 0 0 10
சோழவரம் 20 20 0 3 0 0 0 0 0 0 14 0 0 0 3
திருத்தணி 12 12 0 4 0 0 0 0 0 0 3 1 0 0 4
திருவள்ளூர் 18 18 0 3 0 0 0 0 0 0 12 0 0 0 3
திருவாலங்காடு 16 16 0 8 0 0 1 0 0 0 6 0 0 0 1
பள்ளிப்பட்டு 12 12 0 6 0 0 0 0 0 1 4 1 0 0 0
புழல் 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0 3 1 0 0 0
பூண்டி 18 18 0 6 0 0 1 0 0 1 8 0 0 0 2
பூந்தமல்லி 15 15 0 3 0 0 0 0 0 1 10 0 0 0 1
மீஞ்சூர் 26 26 0 5 0 0 0 0 0 0 15 0 0 0 6
வில்லிவாக்கம் 8 8 0 1 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 3