ஊராட்சி ஒன்றிய வார்டு உறுப்பினர் - புதுக்கோட்டை
ஊராட்சி ஒன்றியத்தின் பெயர் மொத்த பதவியி
டங்கள்
அறிவித்த பதவியி
டங்கள்
வேட்பு மனு தாக்கல் இன்மை அ.இ.அ.தி.மு.க அ.இ.தி.கா பி.எஸ்.பி பி.ஜே.பி சி.பி.ஐ சி.பி.ஐ(எம்) தே.மு.தி.க தி.மு.க இ.தே.கா என்.சி.பி தே.ம.க மற்றவை
அரிமளம் 13 13 0 4 0 0 1 0 0 0 4 2 0 0 2
அறந்தாங்கி 26 26 0 7 0 0 0 0 1 0 14 1 0 0 3
அன்னவாசல் 20 20 0 9 0 0 0 0 0 0 10 1 0 0 0
ஆவுடையார் கோயில் 15 15 0 3 0 0 0 0 0 0 9 2 0 0 1
கந்தவர்வ கோட்டை 14 14 0 4 0 0 0 1 0 0 3 2 0 0 4
கரம்பக்குடி 16 16 0 6 0 0 0 0 0 0 7 0 0 0 3
குன்றாண்டார்கோவில் 14 14 0 3 0 0 0 0 0 0 9 1 0 0 1
திருமயம் 15 15 0 9 0 0 0 0 0 0 4 1 0 0 1
திருவரங்குளம் 25 25 0 6 0 0 0 1 0 0 15 1 0 0 2
புதுக்கோட்டை 15 15 0 6 0 0 1 0 0 0 6 0 0 0 2
பொன்னமராவதி 16 16 0 6 0 0 0 0 0 0 9 0 0 0 1
மணமேல்குடி 15 15 0 0 0 0 0 0 0 0 14 1 0 0 0
விராலிமலை 21 21 0 5 0 0 0 0 0 1 12 1 0 0 2