ஊராட்சி ஒன்றிய வார்டு உறுப்பினர் - திண்டுக்கல்
ஊராட்சி ஒன்றியத்தின் பெயர் மொத்த பதவியி
டங்கள்
அறிவித்த பதவியி
டங்கள்
வேட்பு மனு தாக்கல் இன்மை அ.இ.அ.தி.மு.க அ.இ.தி.கா பி.எஸ்.பி பி.ஜே.பி சி.பி.ஐ சி.பி.ஐ(எம்) தே.மு.தி.க தி.மு.க இ.தே.கா என்.சி.பி தே.ம.க மற்றவை
ஆத்தூர் 17 17 0 3 0 0 0 0 0 0 12 0 0 0 2
ஒட்டன்சத்திரம் 20 20 0 1 0 0 1 0 1 0 17 0 0 0 0
குஜிலியம்பாறை 13 13 0 6 0 0 0 0 0 1 3 0 0 0 3
கொடைக்கானல் 12 12 0 3 0 0 0 0 0 0 7 0 0 0 2
சாணார்பட்டி 19 19 0 8 0 0 0 0 0 1 10 0 0 0 0
திண்டுக்கல் 19 19 0 6 0 0 0 0 2 0 8 0 0 0 3
தொப்பம்பட்டி 20 20 0 5 0 0 0 0 0 0 14 1 0 0 0
நத்தம் 20 20 0 12 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 4
நிலக்கோட்டை 20 20 0 10 0 0 0 0 0 0 7 0 0 0 3
பழனி 15 15 0 5 0 0 0 0 0 0 7 0 0 0 3
ரெட்டியார்சத்திரம் 18 18 0 1 0 0 0 0 1 0 14 1 0 0 1
வடமதுரை 12 12 0 8 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 2
வத்தலக்குண்டு 12 12 0 4 0 0 0 0 0 0 7 0 0 0 1
வேடசந்தூர் 15 15 0 8 0 0 0 0 0 1 5 1 0 0 0