ஊராட்சி ஒன்றிய வார்டு உறுப்பினர் - மதுரை
ஊராட்சி ஒன்றியத்தின் பெயர் மொத்த பதவியி
டங்கள்
அறிவித்த பதவியி
டங்கள்
வேட்பு மனு தாக்கல் இன்மை அ.இ.அ.தி.மு.க அ.இ.தி.கா பி.எஸ்.பி பி.ஜே.பி சி.பி.ஐ சி.பி.ஐ(எம்) தே.மு.தி.க தி.மு.க இ.தே.கா என்.சி.பி தே.ம.க மற்றவை
அலங்காநல்லூர் 15 15 0 5 0 0 0 0 0 0 6 1 0 0 3
உசிலம்பட்டி 13 13 0 5 0 0 0 0 0 0 4 1 0 0 3
கள்ளிக்குடி 14 14 0 10 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0
கொட்டாம்பட்டி 20 20 0 10 0 0 0 0 0 0 6 0 0 0 4
செல்லம்பட்டி 16 16 0 9 0 0 0 0 0 0 6 0 0 0 1
சேடபட்டி 18 18 0 3 0 0 1 0 0 0 12 0 0 0 2
திருப்பரங்குன்றம் 22 22 0 6 0 0 0 0 0 0 15 0 0 0 1
திருமங்கலம் 16 16 0 10 0 0 1 0 0 1 3 0 0 0 1
தே.கல்லுப்பட்டி 13 13 0 6 0 0 0 0 0 2 3 0 0 0 2
மதுரை (கிழக்கு) 18 18 0 4 0 0 0 0 0 0 13 1 0 0 0
மதுரை (மேற்கு) 13 13 0 5 0 0 0 0 0 0 5 1 0 0 2
மேலூர் 22 22 0 8 0 0 0 0 0 0 9 1 0 0 4
வாடிப்பட்டி 14 14 0 7 0 0 0 0 0 0 6 0 0 0 1