மாநகராட்சி வார்டு உறுப்பினர் - கிருஷ்ணகிரி
கட்சி பெயர் வேட்பாளர் பெயர் முடிவுகள்
திராவிட முன்னேற்றக் கழகம் திருமதி டி பெருமாயி வெற்றி
மற்றவை திருமதி மா சாருமதி தோல்வி
மற்றவை திருமதி க மஞ்சுளா தோல்வி
மற்றவை திருமதி ர மகேஷ்வரி தோல்வி
அனைத்திந்திய அண்ணா திராவிட முன்னேற்றக் கழகம் திருமதி என் கலாவதி தோல்வி