முடிவுகள் - விருதுநகர்
கட்சியின் பெயர்
மாநகராட்சி வார்டு உறுப்பினர் நகராட்சி வார்டு உறுப்பினர் பேரூராட்சி வார்டு உறுப்பினர்
மொத்த பதவியிடங்கள் Download PDF Girl in a jacket      48/48 Download PDF Girl in a jacket      171/171 Download PDF Girl in a jacket      143/144
போட்டி இன்றி தேர்வு 0 0 2
போட்டி தேர்வு 48 171 141
வேட்பு மனு தாக்கல் இன்மை 0 0 0
தேர்தல் தள்ளி வைப்பு 0 0 1
தேர்தல் ரத்து 0 0 0
அ.இ.அ.தி.மு.க 11 15 21
அ.இ.தி.கா 0 0 0
பி.எஸ்.பி 0 0 0
பி.ஜே.பி 1 1 0
சி.பி.ஐ 0 0 9
சி.பி.ஐ(எம்) 0 3 1
தே.மு.தி.க 0 0 0
தி.மு.க 24 125 92
இ.தே.கா 6 12 2
என்.சி.பி 0 0 0
தே.ம.க 0 0 0
மற்றவை 6 15 18