முடிவுகள் - தஞ்சாவூர்
கட்சியின் பெயர்
மாநகராட்சி வார்டு உறுப்பினர் நகராட்சி வார்டு உறுப்பினர் பேரூராட்சி வார்டு உறுப்பினர்
மொத்த பதவியிடங்கள் Download PDF Girl in a jacket      99/99 Download PDF Girl in a jacket      60/60 Download PDF Girl in a jacket      299/300
போட்டி இன்றி தேர்வு 0 0 2
போட்டி தேர்வு 99 60 297
வேட்பு மனு தாக்கல் இன்மை 0 0 0
தேர்தல் தள்ளி வைப்பு 0 0 1
தேர்தல் ரத்து 0 0 0
அ.இ.அ.தி.மு.க 10 15 45
அ.இ.தி.கா 0 0 0
பி.எஸ்.பி 0 0 1
பி.ஜே.பி 1 1 2
சி.பி.ஐ 0 1 0
சி.பி.ஐ(எம்) 2 0 0
தே.மு.தி.க 0 0 1
தி.மு.க 73 31 174
இ.தே.கா 4 0 5
என்.சி.பி 0 0 0
தே.ம.க 0 0 0
மற்றவை 9 12 71