முடிவுகள் - சென்னை
கட்சியின் பெயர்
மாநகராட்சி வார்டு உறுப்பினர் நகராட்சி வார்டு உறுப்பினர் பேரூராட்சி வார்டு உறுப்பினர்
மொத்த பதவியிடங்கள் Download PDF Girl in a jacket      200/200 0/0 0/0
போட்டி இன்றி தேர்வு 0 0 0
போட்டி தேர்வு 200 0 0
வேட்பு மனு தாக்கல் இன்மை 0 0 0
தேர்தல் தள்ளி வைப்பு 0 0 0
தேர்தல் ரத்து 0 0 0
அ.இ.அ.தி.மு.க 15 0 0
அ.இ.தி.கா 0 0 0
பி.எஸ்.பி 0 0 0
பி.ஜே.பி 1 0 0
சி.பி.ஐ 1 0 0
சி.பி.ஐ(எம்) 4 0 0
தே.மு.தி.க 0 0 0
தி.மு.க 153 0 0
இ.தே.கா 13 0 0
என்.சி.பி 0 0 0
தே.ம.க 0 0 0
மற்றவை 13 0 0