முடிவுகள் - வேலூர்
கட்சியின் பெயர்
மாநகராட்சி வார்டு உறுப்பினர் நகராட்சி வார்டு உறுப்பினர் பேரூராட்சி வார்டு உறுப்பினர்
மொத்த பதவியிடங்கள் Download PDF Girl in a jacket      60/60 Download PDF Girl in a jacket      57/57 Download PDF Girl in a jacket      63/63
போட்டி இன்றி தேர்வு 2 0 0
போட்டி தேர்வு 58 57 63
வேட்பு மனு தாக்கல் இன்மை 0 0 0
தேர்தல் தள்ளி வைப்பு 0 0 0
தேர்தல் ரத்து 0 0 0
அ.இ.அ.தி.மு.க 7 10 10
அ.இ.தி.கா 0 0 0
பி.எஸ்.பி 0 0 0
பி.ஜே.பி 1 1 0
சி.பி.ஐ 0 0 0
சி.பி.ஐ(எம்) 0 0 0
தே.மு.தி.க 0 0 0
தி.மு.க 44 36 44
இ.தே.கா 0 2 0
என்.சி.பி 0 0 0
தே.ம.க 0 0 0
மற்றவை 8 8 9