முடிவுகள் - ஈரோடு
கட்சியின் பெயர்
மாநகராட்சி வார்டு உறுப்பினர் நகராட்சி வார்டு உறுப்பினர் பேரூராட்சி வார்டு உறுப்பினர்
மொத்த பதவியிடங்கள் Download PDF Girl in a jacket      60/60 Download PDF Girl in a jacket      102/102 Download PDF Girl in a jacket      628/630
போட்டி இன்றி தேர்வு 1 0 20
போட்டி தேர்வு 59 102 608
வேட்பு மனு தாக்கல் இன்மை 0 0 0
தேர்தல் தள்ளி வைப்பு 0 0 2
தேர்தல் ரத்து 0 0 0
அ.இ.அ.தி.மு.க 6 23 90
அ.இ.தி.கா 0 0 0
பி.எஸ்.பி 0 0 0
பி.ஜே.பி 0 2 6
சி.பி.ஐ 0 2 2
சி.பி.ஐ(எம்) 0 0 3
தே.மு.தி.க 0 0 0
தி.மு.க 44 62 411
இ.தே.கா 3 4 22
என்.சி.பி 0 0 0
தே.ம.க 0 0 0
மற்றவை 7 9 94