முடிவுகள் - சிவகங்கை
கட்சியின் பெயர்
மாநகராட்சி வார்டு உறுப்பினர் நகராட்சி வார்டு உறுப்பினர் பேரூராட்சி வார்டு உறுப்பினர்
மொத்த பதவியிடங்கள் 0/0 Download PDF Girl in a jacket      117/117 Download PDF Girl in a jacket      167/168
போட்டி இன்றி தேர்வு 0 0 9
போட்டி தேர்வு 0 117 158
வேட்பு மனு தாக்கல் இன்மை 0 0 1
தேர்தல் தள்ளி வைப்பு 0 0 0
தேர்தல் ரத்து 0 0 0
அ.இ.அ.தி.மு.க 0 27 16
அ.இ.தி.கா 0 0 0
பி.எஸ்.பி 0 0 0
பி.ஜே.பி 0 1 3
சி.பி.ஐ 0 1 0
சி.பி.ஐ(எம்) 0 0 0
தே.மு.தி.க 0 0 0
தி.மு.க 0 48 96
இ.தே.கா 0 12 14
என்.சி.பி 0 0 0
தே.ம.க 0 0 0
மற்றவை 0 28 38