முடிவுகள் - திருவாரூர்
கட்சியின் பெயர்
மாநகராட்சி வார்டு உறுப்பினர் நகராட்சி வார்டு உறுப்பினர் பேரூராட்சி வார்டு உறுப்பினர்
மொத்த பதவியிடங்கள் 0/0 Download PDF Girl in a jacket      111/111 Download PDF Girl in a jacket      105/105
போட்டி இன்றி தேர்வு 0 1 0
போட்டி தேர்வு 0 110 105
வேட்பு மனு தாக்கல் இன்மை 0 0 0
தேர்தல் தள்ளி வைப்பு 0 0 0
தேர்தல் ரத்து 0 0 0
அ.இ.அ.தி.மு.க 0 12 24
அ.இ.தி.கா 0 0 0
பி.எஸ்.பி 0 0 0
பி.ஜே.பி 0 0 1
சி.பி.ஐ 0 3 1
சி.பி.ஐ(எம்) 0 2 4
தே.மு.தி.க 0 0 0
தி.மு.க 0 80 66
இ.தே.கா 0 5 4
என்.சி.பி 0 0 0
தே.ம.க 0 0 0
மற்றவை 0 9 5