முடிவுகள் - திருச்சிராப்பள்ளி
கட்சியின் பெயர்
மாநகராட்சி வார்டு உறுப்பினர் நகராட்சி வார்டு உறுப்பினர் பேரூராட்சி வார்டு உறுப்பினர்
மொத்த பதவியிடங்கள் Download PDF Girl in a jacket      65/65 Download PDF Girl in a jacket      120/120 Download PDF Girl in a jacket      216/216
போட்டி இன்றி தேர்வு 0 1 2
போட்டி தேர்வு 65 119 214
வேட்பு மனு தாக்கல் இன்மை 0 0 0
தேர்தல் தள்ளி வைப்பு 0 0 0
தேர்தல் ரத்து 0 0 0
அ.இ.அ.தி.மு.க 3 27 34
அ.இ.தி.கா 0 0 0
பி.எஸ்.பி 0 0 0
பி.ஜே.பி 0 0 0
சி.பி.ஐ 1 2 1
சி.பி.ஐ(எம்) 1 1 4
தே.மு.தி.க 0 1 1
தி.மு.க 49 68 137
இ.தே.கா 5 1 4
என்.சி.பி 0 0 0
தே.ம.க 0 0 0
மற்றவை 6 20 35