முடிவுகள் - அனைத்து மாவட்டங்கள்
கட்சியின் பெயர்
மாநகராட்சி வார்டு உறுப்பினர் நகராட்சி வார்டு உறுப்பினர் பேரூராட்சி வார்டு உறுப்பினர்
மொத்த பதவியிடங்கள் 1373/1374 3842/3843 7604/7621
போட்டி இன்றி தேர்வு 4 18 196
போட்டி தேர்வு 1369 3824 7408
வேட்பு மனு தாக்கல் இன்மை 0 0 1
தேர்தல் தள்ளி வைப்பு 1 1 4
தேர்தல் ரத்து 0 0 12
அ.இ.அ.தி.மு.க 164 638 1206
அ.இ.தி.கா 0 0 0
பி.எஸ்.பி 0 3 1
பி.ஜே.பி 22 56 230
சி.பி.ஐ 13 19 26
சி.பி.ஐ(எம்) 24 41 101
தே.மு.தி.க 0 12 23
தி.மு.க 952 2360 4388
இ.தே.கா 73 151 368
என்.சி.பி 0 0 1
தே.ம.க 0 0 0
மற்றவை 125 562 1260