முடிவுகள் - கோயம்புத்தூர்
கட்சியின் பெயர்
மாநகராட்சி வார்டு உறுப்பினர் நகராட்சி வார்டு உறுப்பினர் பேரூராட்சி வார்டு உறுப்பினர்
மொத்த பதவியிடங்கள் Download PDF Girl in a jacket      100/100
The Declaration of Result for
all ward councillors of Coimbatore Corporation
is subject to the outcome of
WP No.3937/2022, filed in
Hon'ble High Court of Madras.
Download PDF Girl in a jacket      198/198 Download PDF Girl in a jacket      513/513
போட்டி இன்றி தேர்வு 0 0 9
போட்டி தேர்வு 100 198 504
வேட்பு மனு தாக்கல் இன்மை 0 0 0
தேர்தல் தள்ளி வைப்பு 0 0 0
தேர்தல் ரத்து 0 0 0
அ.இ.அ.தி.மு.க 3 22 71
அ.இ.தி.கா 0 0 0
பி.எஸ்.பி 0 0 0
பி.ஜே.பி 0 1 5
சி.பி.ஐ 4 0 1
சி.பி.ஐ(எம்) 4 1 9
தே.மு.தி.க 0 0 0
தி.மு.க 76 159 386
இ.தே.கா 9 6 12
என்.சி.பி 0 0 0
தே.ம.க 0 0 0
மற்றவை 4 9 29