முடிவுகள் - திருவண்ணாமலை
கட்சியின் பெயர்
மாநகராட்சி வார்டு உறுப்பினர் நகராட்சி வார்டு உறுப்பினர் பேரூராட்சி வார்டு உறுப்பினர்
மொத்த பதவியிடங்கள் 0/0 Download PDF Girl in a jacket      123/123 Download PDF Girl in a jacket      150/150
போட்டி இன்றி தேர்வு 0 0 1
போட்டி தேர்வு 0 123 149
வேட்பு மனு தாக்கல் இன்மை 0 0 0
தேர்தல் தள்ளி வைப்பு 0 0 0
தேர்தல் ரத்து 0 0 0
அ.இ.அ.தி.மு.க 0 27 31
அ.இ.தி.கா 0 0 0
பி.எஸ்.பி 0 0 0
பி.ஜே.பி 0 0 1
சி.பி.ஐ 0 0 0
சி.பி.ஐ(எம்) 0 0 1
தே.மு.தி.க 0 0 1
தி.மு.க 0 69 85
இ.தே.கா 0 3 6
என்.சி.பி 0 0 0
தே.ம.க 0 0 0
மற்றவை 0 24 25